Nadační Fond Hyundai
Partneři Nadačního Fondu Hyundai

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha působí v České republice od roku 1992. Je součástí mezinárodní sítě nadací, kterou založil a podporuje americký finančník a filantrop George Soros.

Během svého působení v České republice Nadace OSF Praha vynaložila více než 1 miliardu korun na podporu aktivit, které posilují rozvoj otevřené společnosti a posilování demokracie. Tyto prostředky nadace vynaložila na podporu nejrůznějších grantových programů – za dobu své existence udělila zhruba 9.000 grantů. Nadace zároveň podporovala projekty, jejichž cílem bylo dosažení zásadnějších, systémových změn, iniciovala vznik samostatných neziskových organizací, poskytovala vybraným programům a organizacím institucionální podporu, což vedlo k jejich rozvoji a posílení jejich stability. Nadace díky tomu disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti grantového managementu a má k dispozici propracovaný systém sledování grantů, který zahrnuje celý grantový cyklus počínaje podáním žádosti o grant a konče jeho vyúčtováním a závěrečným vyhodnocením podpořeného projektu.

Programy nadace jsou zaměřeny na podporu budování právního státu, lidská práva, veřejné zdraví, rozvoj občanského sektoru, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Nadace podporuje organizace, zaměřené na boj proti korupci, posilování transparentnosti veřejné správy a obhajobu veřejného zájmu, rovné příležitosti pro ženy a muže a zvyšování politické participace žen.

Nadace Open Society Fund Praha uspěla v obou kolech výběrového řízení Nadačního investičního fondu, v rámci něhož byly rozdělovány na podporu rozvoje českých nadací prostředky z privatizace. Dosud činí výše takto získaných prostředků více než 73 mil. Kč, které se staly součástí nadačního jmění Nadace Open Society Fund Praha, které tak dosáhlo částky přesahující 100 mil Kč. Výnosy z nadačního jmění jsou každý rok rozdělovány formou nadačních příspěvků českým neziskovým organizacím.

Užitečné odkazy

Nadace Open Society Fund Praha
Kontaktní adresa: Hradecká 18, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3

osf@osf.cz
www.osf.cz

Logo nadace OSF Praha

Nadace Open Society Fund Praha © All rights reserved 2007-2016 / Kontakt: nfh@nfh.cz