Nadační Fond Hyundai
Podpořené projekty

Podpořené projekty otevřeného grantového kola 2016


1/
Koliba, o.s.
Název projektu: Beskydy - zdroj práce a obživy
Podpořeno částkou 60 000 Kč

Připomínání a udržování starého způsobu života v Karpatech je pro Kolibu ten hlavní cíl. Seznamovat lidi s historií tradičního salašnictví, řemesly a způsoby obživy. V tvůrčích dílnách budou přinášet praktické rady chovatelům ovcí, majitelům starých lidových staveb a dalším místním obyvatelům a návštěvníkům, kteří se k tradicím sami chtějí vrátit. Kdo chce chovat ovce, vyrábět sýr, zpracovávat přírodní materiály, opravovat starobylá stavení a neví jak na to? Koliba vám určitě pomůže.

 

2/ Trianon, z.s.
Název projektu: Ekohraní
Podpořeno částkou 78 000 Kč

Projekt podporuje rozvoj ekologického myšlení a zároveň nabízí nové možnosti smysluplného trávení volného času dětem a mládeži. Zájemci se mohou přihlásit na studentskou praxi s environmentální tématikou, prakticky vyzkoušet nové technologie, účastnit se ekoworkshou a rozvíjet svůj zájem o vědu a techniku.

 

3/ Prvočas, z.s.
Název projektu: Vzkříšení folklórní tradice v obci Janovice
Podpořeno částkou 50 000 Kč

V obci Janovice se chystá obnovení tradic folklórního souboru Ondráš a Ondrášek. Uskuteční se sběr
dobových fotografií, setkávání pamětníků pro předání vzpomínek, obnoví se kroje a lidové písně tak, aby soubory mohly zase cvičit a vystupovat a tím předávat historii folklóru dále.

 

4/ Sbor dobrovolných hasičů - Český Těšín - Horní Žukov
Název projektu: Rozvíjejme dobrovolné hasiče! 
Podpořeno částkou 30 000 Kč

Hasičský sbor v Horním Žukově rozvíjí svými aktivitami komunitní život v obci. Spolu s nadšenci, veřejností a dalšími spolky opraví zasedací místnost pro společná setkávání a zázemí pro organizaci akcí pro veřejnost.

 

5/ Český svaz ochránců přírody 70/04, Zakládní organizace Bartošovice
Název projektu: Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků
Podpořeno částkou 102 800 Kč

Ochránci přírody budou oživovat dřívější řemeslné aktivity, které "usnuly" v našich pamětech. Ruční dílny, besedy s řemeslníky, exkurze a mnoho dalšího čeká na zájemce o řemeslo pekařství, kamnářství, mlynářství a další zapomenutá řemesla. Na programu a průběhu aktivit se Ochránci budou domlouvat spolu s místními spolky, obcí, školami, veřejností. Rádi by se zasadili o zařazení řemeslných aktivit do tradičních obecních akcí.

 

6/ Junák - český skaut - středisko Petra Bezruče, Frýdek-Místek, z.s.
Název projektu: Stavíme novou klubovnu
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Klubovna je pro Junáka domovem, místem získávání a předávání zkušeností, místem pro hru. Středisko Petra Bezruče už má za sebou hrubou stavbu a nyní potřebuje stavbu dokončit. Klubovna nebude sloužit jen Skautům, ale bude také dispozici jiným klubům, matkám s dětmi, dětem z hudební školy, apod.

 

7/ Trianon, o.s.
Název projektu: Trianon jede!

Podpořeno částkou 131 000 Kč

Trianon působí na trhu se zpracováváním odpadů, ale zároveň provozuje sociální podnik zaměstnávající lidi s postižením. Projektem obnoví nevyhovující materiálové vybavení pro provoz a zároveň komunikační kampaní a silnější propagací budou rozšiřovat povědomí veřejnosti o zaměstnávání lidí se znevýhodněním či postižením.

 

8/ Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Název projektu: Chceme dát více
Podpořeno částkou 50 000 Kč

Mobilní hospic dorostl svými aktivitami do takové velikosti, že komunikaci s veřejností a dárci je nutné nastavit systematicky. Nadační příspěvek jim pomůže získat zkušenosti a kompetence v oblasti nastavování procesů, komunikační strategie, vytváření fundraisingového plánu.

 

9/ Purpura, o.s.
Název projektu: Cesta ke Galerii Galaxie
Podpořeno částkou 99 000 Kč

V minulém roce Purpura vytvořila s nadační podporou uměleckou galerii pro umělce s dušením či mentálním onemocněním v části muzea Tatra v Kopřivnici. Nyní bude kultivovat venkovní prostor a zajistí zpřístupnění cesty ke galerii.

 

10/ Házíme lano, z.s.
Název projektu: Fotbal jako prevence
Podpořeno částkou 20 000 Kč

Dětem z Frýdku-Místku, které žijí v sociálním vyloučení a ne příliš podnětném prostředí je dána příležitost se pravidelně scházet, hrát fotbal, aktivně trávit volný čas.

 

11/ Klub Českých Turistů, odbor Beskydy
Název projektu: Veřejné WC pro Chatu Prašivá
Podpořeno částkou 120 000 Kč

Chata Prašivá bude mít veřejné WC, které díky využití dešťové vody a starých nádrží bude ekologické, ale odlehčí tím také chatě její stávající kapacitu WC pro veřejnost.

 

12/ ČSOP Salamandr
Název projektu: Morávka na suchu
Podpořeno částkou 102 000 Kč

ČSOP Salamandr působí v oblasti povodí řeky Morávky už dlouhodobě. Je patrné, že v řece dochází k poklesu spodní vody a vytvoření bariér, které snižují donášku sedimentů a tím prohlubují koryto řeky. To vede ke změnám, které jsou nepříznivé pro rostliny a v budoucnu I pro obyvatele žijící kolem. ČSOP Salamandr se snaží projektem tento problém řešit s pomocí Ostravské univerzity a dalších odborníků vypracováním studie o stavu řeky Morávky, možných řešeních úpravách toku a výsledky přestavit starostům dotčených obcí.

 

13/ Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska, z.s.
Název projektu: Na perutích RAF
Podpořeno částkou 30 000 Kč

Vojenský pilot Antonín Velebnovský, velitel letky 1. Perutě RAF, je stejně jako desítky dalších českých letců v širším povědomí málo známou osobností. Příběh rodáka z Jablunkova se chystá vyprávět kniha, kterou Sdružení vydá. Kniha bude distribuována do škol a knihoven regionu, bude předána žijícím válečným veteránům.

 

14/ Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Název projektu: Skalická zahrada to je paráda
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Ve Skalici přibývá obyvatel, ale chybí místa pro trávení volného času s dětmi. Farnost Skalice upraví hřiště farní zahrady pro využití všem.

 

15/ ZŠ Dobrá, příspěvková organizace
Název projektu: Duše přírody
Podpořeno částkou 44 000 Kč

ZŠ Dobrá se snaží podporovat komunitní činnost v obci. V rámci svých činností chce přivést na půdu školy celé rodiny a společně trávit volný čas nad různými rukodělnými aktivitami - práce s keramikou, hlínou, šperkem, látkou, přírodninami, apod.

Správní rada

Sung Ho Lim
Hyundai Motor Manufacturing Czech
Vlastislav Kuchař
Moravskoslezský kraj
Filip Gregor
Ekologický pravní servis
Ludmila Kozlová
Půda pro Život

Dozorčí rada

Markéta Kubáňová

Petr Pospíšil
Moravskoslezský kraj
Petr Michnik
Hyundai Motor Manufacturing Czech

Dozorčí rada

Podpořené projekty 2016 (PDF 160KB)
Podpořené projekty 2015 (PDF 160KB)
Podpořené projekty 2014 (PDF 151KB)
Podpořené projekty 2013 (PDF 206KB)
Podpořené projekty 2012 (PDF 134KB)
Podpořené projekty 2011
(PDF 152KB)
Podpořené projekty 2009 (PDF 135KB)
Podpořené projekty 2008
(PDF 100KB)
Podpořené projekty 2007 (PDF 142KB)

Nadace Open Society Fund Praha © All rights reserved 2007-2015 / Kontakt: nfh@nfh.cz