Nadační Fond Hyundai
Deklarace

Deklarace Porozumění - Průlomová dohoda

Deklarace porozumění představuje průlomovou dohodu v zapojení občanů do veřejného dění stejně tak jako významný krok v dialogu investora a veřejné správy se samosprávy s veřejností. Při uzavření dohody dne 3. listopadu 2006 se pod text Deklarace podepsaly zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Moravskoslezského kraje (MS kraj), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), agentury ChzechInvest a občanských sdružení Frank Bold, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan.

Všechny zúčastněné strany se v Deklaraci zavázaly k odstranění, zmírňování a kompenzaci případných negativních dopadů závodu automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice na straně jedné a k usnadnění projektové přípravy i samotné výstavby průmyslové zóny a závodu společnosti Hyundai na straně druhé.

Vůbec poprvé v historii České republiky se podařilo uzavřít komplexní dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny, a přispět tak výrazným podílem k ochraně práv občanů a životního prostředí.

Mezi konkrétní závazky jednotlivých stran Deklarace mimo jiné patří:

  1. MS kraj, MPO a CzechInvest se zavazují zastavit přípravy dalších strategických zón v MSK – Dolní Lutyně a Šilheřovic, kolidujících s navrženou oblastí NATURA 2000 Heřmanský stav – Poolší, a zaměřovat se na obnovu ploch nevyužívaných průmyslových areálů (tzv. brownfields) a do budoucna preferovat jejich regeneraci před realizací průmyslových zón na “zelené louce”.

  2. HMMC se zavazuje mj. k vypracování dopravního plánu minimalizujícího dopad dopravy na životní prostředí, k omezení provozu nákladních aut o hmotnosti nad 7,5 tun o víkendech a svátcích, k sadovým úpravám areálu továrny snižujícím zásah do krajinného rázu nebo ke zřízení nadačního fondu na podporu občanské společnosti a komunitních programů v okolí nošovické zóny a vložit do něj 20 mil. Kč a každoročně pak částky v řádech miliónů, zavést systém environmentálního managementu a auditu EMAS II či reportovat o trvalé udržitelnosti podle standardů Global Reporting Initiative.

  3. Nevládní organizace se zavazují k respektování všech dosud vydaných rozhodnutí a stanovisek, týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC, a dále k tomu, že své výhrady k projektovým podkladům a ke správním rozhodnutím budou řešit přímo s HMMC a MS krajem a nikoliv podáváním odvolání či žalob.

  4. Pro všechny strany platí sankční mechanismus, který spočívá v povinnosti uveřejnit inzerát v domácím a mezinárodním tisku o porušení závazků z Deklarace.
Ke stažení

Celé znění Deklarace porozumění:
Ve formátu PDF (216kB)

Zůčastněné strany

Hyundai Motor Manufacturing Czech
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Agentura CzechInvest
Frank Bold
Půda pro život
Děti Země
Beskydčan

Ohlasy

"Při plném, a zdůrazňuji, že maximálně pro životní prostředí šetrném provozu, zaměstnáme více než 3 tisíce lidí a chceme se výrazně podílet na rozvoji celého kraje. Chceme být dobrými sousedy."

Eok-Jo Kim
jednatel, HMMC

"Uzavřená dohoda opět ukazuje, že nevládní organizace nejednají s motivem vyvíjet účelové obstrukční jednání, což je jim často podsouváno, ale jejich skutečným cílem je prosadit věcná řešení, která budou prospěšná široké veřejnosti." 

Pavel Franc
právník, Frank Bold

Nadace OSF © All rights reserved 2007-2023 / Ochrana osobních údajů / Kontakt: nfh@nfh.cz