Nadační Fond Hyundai
Partneři Nadačního Fondu Hyundai

Nadace OSF

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu, demokracie a omezení korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím či zapojení lidí do veřejného dění. Zároveň prosazuje rovný přístup všech dětí ke vzdělávání a všech lidí k příležitostem současného světa. Po dobu svého působení podpořila Nadace OSF 9 530 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou více než 1,78 miliardy korun.

Nadace OSF podpořila projekty, jejichž cílem bylo dosažení zásadnějších, systémových změn, iniciovala vznik samostatných neziskových organizací, poskytovala vybraným programům a organizacím institucionální podporu, což vedlo k jejich rozvoji a posílení jejich stability. Nadace díky tomu disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti grantového managementu a má k dispozici propracovaný systém sledování grantů, který zahrnuje celý grantový cyklus počínaje podáním žádosti o grant a konče jeho vyúčtováním a závěrečným vyhodnocením podpořeného projektu.

Nadace OSF vznikla v roce 1992 a po dvacet let, tedy až do roku 2012, byla součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations jako jedna z nadací, k jejichž založení ve východní a střední Evropě přispěl americký investor a filantrop George Soros. Svou roli inovátorů a podporovatelů aktivních lidí, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi, hraje nadace i dnes, přestože v roce 2012 skončila podpora George Sorose a nadace vystoupila ze sítě Open Society Foundations.

Užitečné odkazy

Nadace OSF

Kontaktní adresa:
Hradecká 18, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:
Nadace Open Society Fund Praha
Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3

IČ: 476 11 804
DIČ: CZ 476 11 804

osf@osf.cz
www.osf.cz

Logo nadace OSF Praha

Nadace OSF © All rights reserved 2007-2023 / Ochrana osobních údajů / Kontakt: nfh@nfh.cz